Theme Blogger Most Press Responsive

Most Press là một mẫu Blogger Tạp chí Tin tức đáp ứng phù hợp nhất cho các blogger tin tức, trang web tạp chí tin tức hoặc các trang web đánh giá đơn giản. 

Most Press Responsive Blogger Template
Trang chủ phong cách, da sáng, tối và màu tương phản cao. Mẫu đi kèm với Owl Carousel, thanh bên dính / cố định và vị trí của các nút chia sẻ xã hội trong một bài đăng và hơn thế nữa.

Xem thêm mẫu theme : 
Theme Blogger Gridy Responsive

Post a comment

0 Comments